English Tagalog Ilocano Ibanag Itawes
Magkano po ito? Manu daytuy? Tiga yawe?
mayroon po ba kayong (bibilhin) adda (bibilhin) yu? Tiga ba sinun mu?
May barya po ba kayo? adda baray yu? iga ba i barya nu?
wala po akong barya awan baryak Awan tu barya
puwede humingi po ng supot? Mabalin dumawat ti supot/ Puwede ma kidaw tu supo nu?