English Tagalog Ilocano Ibanag Itawes
Ako po Si (Pangalan) Siak ni (Juan) So gapa si
Siya po si (pangalan) Isuna na ni (Juan) Yeya gapa si
Tiga (Lugar) po ako Taga (Cagayan) Nak Taga Cagyan ga.
Ano po ang Pangalan nila? Anya ti nagan mu? Anni naggamu?
Ilang taon na po kayo? Manu ti taw-en mun? Tiga dagunnu?
Tiga saan po kayo? Taga Saan ka? Tiga sito ka?