English Tagalog Ilocano Ibanag Itawes
Magandang Umaga Naimbag a Bigat Makasta nga umma
Magandang Tanghali Naimbag nga aldaw Makasta nga tanghali
Magandang Hapon naimbag a Malem Makasta nga hapon
Magandang Gabi Naimbag a rabii Makasta nga gabi
Magandang Araw naimbag nga aldaw Makasta nga umma.
Kumusta po kayo kumusta kayu? kunnasi kamo gapa?
Paalam! innakun! Umega na
Sa susunod po utli nu maminsan tu manen Mattoli-ga mana
Maayos naman, ikaw? nasayaat met, sika? Mapiya gapa. a-siko?
kilala niyo po ako? am-ammu dak? Ammu nak ba?
hindi ko po maintindihan haan ku maawatan Ari ko maintindiyan.
ano po ulit iyon? anya adiay? Anni mana yari?
Ipagpaunmanhin po ninyo pagpasensiyaan dak Mapasensiya kamu nga na
hindi ko po sinsadya haan ku inggagara Ari ko isassadya
Okay lang po ako okay nak lang Ayos ga lang
may mas maganda po ba nito? adda namaymayat dituy? Igapagaba? mas makasta tawe